Ceník jízd na vleku pro sezónu 2011/12

ceník
1 jízda
10 jízd
dopolední (9:00-12:30)
odpolední (12:30-16:00)
celodenní
dospělí
25,-
170,-
320,-
320,-
420,-
děti do 10ti let
25,-
130,-
220,-
220,-
320,-